Què fem als CF Electrònica

Durada

1 minut i 15 segons.

Visualització Exhibició

Clica aquí per accedir-hi.

Cerca exhibicions segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació