Webinar: Venda en comerç de proximitat

Durada

1 hora i 03 minuts.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació