Webinar “La importància de la planificació i el disseny d’un pla en la recerca de feina”

Durada

1 hora i 08 minuts.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació