Webinar: L’entrevista de feina i nous models d’entrevista digitals

Durada

1 hora i 02 minuts.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació