Webinar: Crea el teu Elevator Pitch

Durada

58 minuts i 53 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació