Webinar: Coneix a fons l’ocupació “personal operador de fabricació química”

Durada

1 hora i 15 minuts.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació