Webinar: Coneix a fons l’ocupació “Atenció sociosanitària”

Durada

55 minuts i 50 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació