UP! Languages – Acadèmia d’Anglès

Durada

3 minuts i 50 segons.

Visualització de la Píndola

Clica aquí per accedir-hi.

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació