Què vols ser? Recursos per a la presa de decisions

Durada

9 minuts i 8 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació