Què són les competències professionals? Soft and hard skills

Durada

5 minuts i 37 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació