Què és la FP Dual?

Durada

4 minuts i 15 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació