Projecte Singulars: Jove, Forma’t i Ocupa’t

Durada

4 minuts i 10 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació