Programa 45+. Competències digitals per a persones entre 45 i 60 anys en situació d’atur

Durada

3 minuts i 28 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació