Presentació Xarxa de Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Catalunya

Durada

1 minuts i 24 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació