Mecanització per arrencament de ferritja TX

Durada

6 minuts i 23 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació