Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Durada

2 minuts i 26 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació