International Advanced Manufacturing 3D Hub. Manufactura aditiva e impresión 3D. Leitat

Durada

2 minuts i 35 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació