Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Durada

4 minuts i 0 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació