Instal·lacions de Telecomunicacions

Durada

4 minuts i 43 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació