Instal·lacions de producció de calor: Orientat a instal·lació i manteniment de piscines

Durada

5 minuts i 15 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació