Hoteleria i turisme: GM i GS

Durada

4 minuts i 15 segons.

Visualització de la Píndola

Clica aquí per accedir-hi.

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació