FP Dual: Saps què és l’FP Dual? T’interessa treballar i estudiar alhora?

Durada

58 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació