Formació oficial per potenciar les competències professionals TIC

Durada

4 minuts i 49 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació