Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT)

Durada

3 minuts i 37 segons.

Visualització Píndola

Clica aquí per accedir-hi.

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació