Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya

Durada

03 minuts i 04 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació