EOI-Escola Pública d’Idiomes

Durada

1 minuts i 14 segons.

Visualització de la Píndola

Clica aquí per accedir-hi.

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació