Drets i deures laborals bàsics per al jovent! Organitza’t!

Durada

12 minuts .

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació