Coneix l’ocupació de dependent/a. Calçats Dima

Durada

4 minuts i 35 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació