Coneix el dia dia en l’ocupació d’hostaleria. El Patron Restaurant

Durada

3 minuts i 46 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació