Com treballem al centre de Noves Oportunitats

Durada

7 minuts i 32 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació