Com fer un curriculum d’èxit

Durada

4 minuts i 42 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació