Com es treballa en una residència de gent gran

Durada

3 minuts i 56 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació