CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Durada

1 minuts i 36 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació