CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Durada

6 minuts i 50 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació