CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes, CFGS Aministració de sistemes i informàtics en xarxa, CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Durada

4 minuts i 46 segons.

Visualització de la Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació