Càpsula 7 | Linkedin, 2a part

Durada

2 minuts i 32 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació