Càpsula 6 | LinkedIn 1 part

Durada

3 minuts i 10 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació