Càpsula 5 | El currículum, consells clau

Durada

2 minuts i 53 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació