Càpsula 4 | La formació

Durada

2 minuts i 34 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació