Càpsula 3 | L’empresa

Durada

2 minuts i 39 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació