Càpsula 24 | Treballar a l’estranger

Durada

2 minuts i 51 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació