Càpsula 23 | L’elevator Pitch

Durada

3 minuts i 14 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació