Càpsula 22 | Tests psicotècnics

Durada

2 minuts i 24 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació