Càpsula 20 | Storytelling

Durada

2 minuts i 22 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació