Càpsula 2 | El Sector

Durada

2 minuts i 27 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació