Càpsula 19 | El vídeocurrículum

Durada

2 minuts i 46 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació