Càpsula 16 | L’entrevista: el després

Durada

2 minuts i 21 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació