Càpsula 15 | L’entrevista, el durant

Durada

3 minuts

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació