Càpsula 14 | L’entrevista: l’abans

Durada

2 minuts i 38 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació