Càpsula 13 | Les competències

Durada

3 minuts i 20 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació